Sidebar

22
Thứ 5, 03

Môi trường tại Bắc Giang bị bức tử bởi công ty thực phẩm

Tin quê nhà

HHN - Công ty cổ phần chế biến thực phẩm G.O.C vừa bị Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang ra quyết định xử phạt 230 triệu đồng sau khi doanh nghiệp này bị phát hiện xả thải ô nhiễm “bức tử” môi trường tại xã Tân Dĩnh - Lạng Giang (Bắc Giang).
UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành quyết định số 1261/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường đối với Công ty G.O.C, đặt tại cụm công nghiệp Tân Xuyên, Lạng Giang, Bắc Giang. G.O.C là công ty chế biến và bảo quản rau quả có do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Bắc Giang cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Hành vi vi phạm của G.O.C này gồm:

Xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 10 lần trở lên trong trường hợp thải lượng nước thải từ 20m3/ngày đến dưới 40m3/ ngày.
Nước thải sản xuất của công ty này lấy tại điểm xả thải ra môi trường có thông số COD 32,5 lần só với giá trị Cmax cột B quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp, lưu lượng nước thải của công ty khoảng 36m3/ngày.
Đại diện Sở TN&MT tỉnh Bắc Giang cho biết, Công ty TNHH Khải Thần Việt Nam tổ chức vận hành thử nghiệm dự án Nhà Máy nhựa Khải Thần Việt Nam khi chưa xây dựng, lắp đặt hoàn thiện các công trình xử lý chất thải, biện pháp bảo vệ môi trường theo Báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt không đúng yêu cầu của nội dung Quyết định số 1702/QĐ-UBND ngày 16/9/2015 của Chủ tịch UBND Tỉnh Bắc Giang và quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Do đó, Sở TN&MT tỉnh Bắc Giang yêu cầu công ty TNHH Khải Thần Việt Nam tạm dừng hoạt động vận hành thử nghiệm trong khi chưa hoàn thiện các công trình xử lý chất thải và bảo vệ môi trường đối với các hạng mục của dự án Nhà máy nhựa Khải Thần Việt Nam, xây dựng hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường, thực hiện đúng và đầy đủ nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được UBND tỉnh Bắc Giang phê duyệt.

G.O.C phải lập báo cáo bằng văn bản về tình hình triển khai xây dựng và vận hành các hạng mục công trình dự án Nhà máy nhựa Khải Thần Việt Nam và cung cấp các hồ sơ, tài liệu có liên quan gửi Sở TN&MT xong trước ngày 15/7/2017 để xem xét.

Việc xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi tại Tỉnh Bắc Giang đã thu hút nhiều doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đến đầu tư, trong đó huyện Hiệp Hoà cũng có một số doanh nghiệp đang hoạt động hiệu quả, có đóng góp tích cực vào nguồn thu ngân sách và giải quyết công ăn, việc làm cho lao động tại địa phương. Bên cạnh những doanh nghiệp uy tin, vẫn có những doanh nghiệp thường xuyên bị nhắc nhở về vấn đề an toàn lao động, bảo vệ môi trường...