Sidebar

24
thứ 7, 06

Nhân ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3): HẠNH PHÚC TRỌN VẸN CHO CÁC GIA ĐÌNH QUÂN NHÂN

Chủ đề khác

Thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về vị trí, vai trò của gia đình đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, những năm qua, Quân ủy Trung ương-Bộ Quốc phòng, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn quân luôn quan tâm chăm lo, thực hiện tốt chính sách hậu phương Quân đội, xây dựng gia đình quân nhân “no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”. Việc triển khai chương trình hỗ trợ những người hiếm muộn đang công tác trong Quân đội theo Quyết định số 3941 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Hướng dẫn số 2318, ngày 29 tháng 10 năm 2015 của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và hiệu quả mà chương trình này mang lại đã và đang góp phần quan trọng vào chăm lo, giúp đỡ các gia đình quân nhân, nhất là những gia đình hiếm muộn có được niềm hạnh phúc trọn vẹn.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến vai trò của gia đình. Người khẳng định: “Quan tâm đến gia đình là đúng, vì nhiều gia đình cộng lại mới thành xã hội; gia đình tốt thì xã hội mới tốt, xã hội tốt thì gia đình càng tốt hơn; hạt nhân của xã hội là gia đình”. Trong Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, Đảng ta xác định: “Xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, thực sự là tổ ấm của mỗi người, là tế bào lành mạnh của xã hội, là môi trường quan trọng hình thành, nuôi dưỡng và giáo dục nhân cách con người, bảo tồn và phát huy văn hoá truyền thống tốt đẹp, tạo nguồn lực phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Tại Đại hội XI, Đảng ta một lần nữa nhấn mạnh: “Xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, thật sự là tế bào lành mạnh của xã hội”. Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng ta cho thấy, muốn có một xã hội phát triển lành mạnh thì trước hết từng “tế bào” phải phát triển bền vững. Gia đình không chỉ là “tế bào” tự nhiên mà còn là một đơn vị kinh tế của xã hội. Không có gia đình tạo ra con người để xây dựng xã hội thì xã hội không thể tồn tại và phát triển được. Gia đình không chỉ giữ vai trò nền tảng, tế bào của xã hội, mà còn là môi trường quan trọng, trực tiếp giáo dục nếp sống, hình thành nên nhân cách con người. Gia đình giữ vai trò đặc biệt quan trọng tới số lượng, chất lượng dân số và cơ cấu dân cư của quốc gia. Không chỉ dừng lại ở việc duy trì nòi giống, mà quan trọng hơn, gia đình phải trở thành môi trường tốt, đầu tiên để giáo dục nếp sống, hình thành nhân cách con người.

Với ý nghĩa đó, các gia đình quân nhân càng trở nên đặc biệt quan trọng. Bởi đã thành quy luật, dựng nước phải đi đôi với giữ nước, mà gia đình quân nhân chính là nơi tạo ra các thế hệ tiếp nối của những người thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Tuy nhiên, do đặc thù nhiệm vụ, nên người vợ hoặc người chồng-chủ nhân của các gia đình quân nhân ấy-thường xuyên phải sống xa nhà. Xét ở góc độ tự nhiên, sự xa cách ấy không chỉ tạo ra khoảng trống tình cảm trong đời sống vợ chồng của các quân nhân, mà sâu xa hơn, đó còn là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng hiếm muộn ở nhiều cặp vợ chồng đã và đang công tác trong Quân đội. Xét ở góc độ xã hội thì điều này gây ảnh hưởng không nhỏ đến tiêu chuẩn hạnh phúc của các gia đình quân nhân. Theo số liệu thống kê, hiện toàn quân có tổng số gia đình quân nhân hiếm muộn là 3.528 trường hợp, tập trung chủ yếu vào lực lượng phòng không - không quân, bộ đội biên phòng và công nhân viên chức quốc phòng, người lao động ở các ngành nghề, lĩnh vực có tính chất độc hại. Với quan điểm, mục tiêu chăm lo và tạo điều kiện tốt nhất, nhằm bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn hạnh phúc cho các gia đình quân nhân, Quân ủy Trung ương-Bộ Quốc phòng đã kịp thời có các chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân hỗ trợ, giúp đỡ hiệu quả đối với các trường hợp hiếm muộn. Thực hiện chủ trương của Thường vụ Quân ủy Trung ương và Quyết định số 3941 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, ngày 29 tháng 10 năm 2015, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã ban hành Hướng dẫn số 2318 về việc hỗ trợ người hiếm muộn, vô sinh đang công tác trong Quân đội. Theo đó, đối tượng được hỗ trợ là những người đã kết hôn, chung sống với nhau từ 3 năm trở lên, không thực hiện biện pháp tránh thai nhưng chưa mang thai hoặc chưa sinh con lần nào, hoặc đã điều trị hiếm muộn, vô sinh có kết luận của các Bệnh viện hoặc Trung tâm Hỗ trợ sinh sản được Bộ Y tế công nhận.

Các biện pháp hỗ trợ, bao gồm: Luân chuyển vị trí công tác đối với người hiếm muộn, vô sinh làm nhiệm vụ trong môi trường có nguy cơ ảnh hưởng đến hiếm muộn, vô sinh; điều chuyển đơn vị công tác, hợp lý hóa gia đình đối với người hiếm muộn, vô sinh công tác ở xa, ít có thời gian vợ chồng gần nhau, phù hợp điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị; tạo điều kiện tăng thời gian nghỉ phép (kể cả phép đặc biệt) để vợ chồng có thời gian gần nhau ở gia đình, trong khi đi điều trị; tạo điều kiện về nơi ở, sinh hoạt khi vợ thăm chồng (hoặc ngược lại) trong trường hợp chồng hoặc vợ chưa thể bố trí, thu xếp nghỉ phép được; hỗ trợ kinh phí điều trị hiếm muộn, vô sinh từ các nguồn kinh phí của Bộ Quốc phòng và xã hội hóa.

Thực hiện hỗ trợ kinh phí đối với những người đã khám, phân loại, sàng lọc xác định hiếm muộn, vô sinh tại Trung tâm Đào tạo và Nghiên cứu ứng dụng công nghệ phôi-Học viện Quân y hoặc các trung tâm hỗ trợ sinh sản được Bộ Y tế công nhận. Ưu tiên hỗ trợ đối với những người làm nhiệm vụ thuộc nhóm nghề nặng nhọc, độc hại, ảnh hưởng đến hiếm muộn, vô sinh; làm nhiệm vụ vùng khó khăn, gian khổ, biên giới, biển đảo; cả hai vợ chồng đang công tác trong Quân đội; có thời gian kết hôn lâu năm; đã chữa trị nhiều lần; tuổi đời cao.

Về mức hỗ trợ: Điều trị kỹ thuật cao, được hỗ trợ không quá 50 triệu đồng/lần, không quá 02 lần/người; điều trị kỹ thuật trung bình, được hỗ trợ không quá 10 triệu đồng/lần, không quá 03 lần/người; điều trị kỹ thuật đơn giản, được hỗ trợ không quá 2 triệu đồng/lần, không quá 03 lần/người. Trường hợp người hiếm muộn, vô sinh chuyển phương pháp điều trị từ kỹ thuật đơn giản lên kỹ thuật trung bình, kỹ thuật cao; tổng số lần hỗ trợ không quá 03 lần/một người. Người đã điều trị hiếm muộn, vô sinh nhưng không có khả năng sinh con (hoặc người độc thân) nhận nuôi con nuôi, được hỗ trợ 01 lần, mức 10 triệu đồng...Phải khẳng định rằng, đây là chủ trương thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng trong việc giúp đỡ, động viên người hiếm muộn, vô sinh sớm được làm cha, làm mẹ; là việc làm có ý nghĩa giáo dục về đạo lý, trách nhiệm, tình cảm, mang tính nhân văn sâu sắc; được cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn quân hưởng ứng, quán triệt, triển khai thực hiện tích cực, đã và đang đạt được hiệu quả rất thiết thực.

Chỉ sau một thời gian ngắn triển khai, đã có gần 1.000 trường hợp hiếm muộn ở khắp các cơ quan, đơn vị trong toàn quân được hỗ trợ ở các hình thức và mức độ khác nhau, với tổng số tiền gần 20 tỷ đồng. Điều đáng nói ở đây là rất nhiều người trong số đó đã có được niềm vui, niềm hạnh phúc trọn vẹn, lớn lao, khi thiên chức làm cha, làm mẹ rất thiêng liêng của mỗi người đã được thực hiện.

Đi tiên phong trong triển khai thực hiện chương trình này là Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng. Đến nay đã có 100% trong tổng số 487 gia đình quân nhân hiếm muộn thuộc lực lượng Bộ đội Biên phòng được quan tâm hỗ trợ và đang thực hiện chữa trị với 136 trường hợp đã có kết quả (trong đó, có 116 gia đình đã sinh con; 11 bà mẹ đang mang thai). Tiếp đó phải kể đến Quân chủng Phòng không-Không quân. Tính đến cuối năm 2016, toàn Quân chủng có 251 cặp vợ chồng hiếm muộn được phát hiện và hỗ trợ chữa trị đạt kết quả tốt (với 17 trường hợp đã mang thai, 27 trường hợp đang được điều trị và 54 trường hợp đang trong quá trình tiếp nhận, thẩm định hồ sơ).
Niềm vui lớn lao, mà đúng hơn là niềm hạnh phúc trọn vẹn đã và đang hiện hữu, nhân lên từng ngày trong mái ấm gia đình của những quân nhân hiếm muộn nhờ chủ trương hết sức đúng đắn, sáng suốt, thể hiện sự quan tâm đặc biệt, mang tính nhân văn sâu sắc của Quân ủy Trung ương-Bộ Quốc phòng, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn quân. Sức mạnh quốc phòng luôn được bắt nguồn từ thế trận lòng dân và hậu phương vững chắc. Bình dị mà thiêng liêng, niềm hạnh phúc trọn vẹn của các gia đình quân nhân, trong đó có các gia đình hiếm muộn, đã và đang đóng góp quan trọng vào nâng cao sức mạnh nền quốc phòng toàn dân, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

HOÀNG GIA KHÁNH
(Trung tâm Phát thanh-Truyền hình Quân đội
Số 2-Lý Nam Đế-Hà Nội)- Tác giả gửi trực tiếp cho Hiephoa.vn