Sidebar

28
Thứ 6, 07

Hiệp Hòa tập huấn điều tra thu thập thông tin cung- cầu lao động năm 2013

Chủ đề khác
Ngày 20/5/2013 phòng LĐTBXH huyện Hiệp Hòa tổ chức tập huấn công tác điều tra, ghi chép, cập nhật thông tin biến động về cung- cầu lao động năm 2013, cho các thành viên BCĐ điều tra cấp huyện, cán bộ LĐTBXH các xã, thị trấn, các điều ra viên, trưởng thôn, khu phố trong toàn huyện.
                   
Lớp tập huấn đã thông qua kế hoạch rà soát, cập nhật thông tin biến động cơ sở dữ liệu phần cung lao động năm 2013. Đối tượng điều tra, cập nhật thông tin là tất cả thành viên trong hộ gia đình từ đủ 10 tuổi trở lên có hộ khẩu thường trú và tạm trú dài hạn trên địa bàn huyện. Người có thay đổi về trình độ học vấn, trình độ chuyên môn kỹ thuật, thay đổi về tình trạng việc làm… Cũng tại hội nghị tập huấn, các điều tra viên đã được hướng dẫn cụ thể cách ghi sổ thông tin cung, cầu lao động, cách ghi biểu cập nhật thông tin biến động phần cung lao động của năm 2013.    
 
Qua đây đội ngũ điều tra viên các xã, thị trấn nắm bắt được kiến thức và kỹ năng cơ bản để phục vụ tốt cho công tác điều tra, rà soát cập nhật thông tin biến động cơ sở dữ liệu  phần cung lao động năm 2013 chính xác đến từng thành viên các hộ gia đình về thực trạng lao động, việc làm, thất nghiệp; Sự biến động qua từng thời kỳ, từng địa bàn để làm cơ sở hoạch định chính sách việc làm và phát triển nguồn nhân lực phù hợp với yêu cầu của thị trường lao động. Theo kế hoạch, cuộc điều tra được thực hiện từ nay đến hết ngày 20/6, vì vậy Ban chỉ đạo và tổ công tác điều tra cung cầu lao động của huyện có trách nhiệm giám sát, giúp đỡ cán bộ các địa phương để việc thu thập thông tin đảm bảo chính xác, khách quan nhất. Từ đó, cung cấp cơ sở dữ liệu cho việc đánh giá tình hình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về việc làm của huyện hàng năm và xây dựng, triển khai chương trình mới mang lại hiệu quả thiết thực.
 
Phương Nhung- Đài HH